Adgang og betaling

Adgang til butikken foregår første gang ved registrering via MitID,
eller ved verifikation gennem een af vore "super user".

Herefter med dit kreditkort, app på mobilen, eller KVIK24 købekort.


De samme der bruges til betaling af dagligvarer fra butikken.


Åben butikken, find dine varer, scan ved udgang, og tag hjem med dine lokal loyale indkøb.